காலம்

9:26 AM Edit This 0 Comments »


கண்ணீரில் காலங்கள் கழிகின்றன


காயத்தின் வடுக்கள் மறைய


மறுக்கின்றன...


காலமே உன் பதிலுக்காய்


காதிருக்கின்றேன்


என்று எனக்கு விடை கொடுப்பாய் என .....

0 comments: